Yves Rocher en dierproeven,de officiële reactie van Yves Rocher

Yves Rocher en dierproeven, de afgelopen week
lees je bijna niks anders. Yves Rocher zou namelijk
op dieren zijn gaan testen.

Dit bericht circuleerde op Internet en stuurde ik
door naar Yves Rocher met de vraag of ze hierop
wilde reageren en duidelijkheid wilden geven.

“Yves Rocher test their product on animals.
Yves Rocher have decided to sell their products
on the Chinese market although China following
a legislative amendment now requires animal
testing.

They just lost a customer. Yves Rocher must be
turning in his grave. He once said: If you have to
test your ‘products’ on animals, you don’t know what
you’re doing.”

Ik stuurde deze vraag rechtstreeks door naar
Yves Rocher en vandaag ontving ik een uitgebreid
en officieel antwoord. Ga er maar even voor zitten
want het zijn maar liefst 4 hele pagina’s.


Het merk Yves Rocher was een van de eerste die zich hard maakten voor de afschaffing van
dierproeven. Als pionier binnen de cosmetica-industrie besloot Yves Rocher in 1989 te stoppen
met het testen van haar eindproducten op dieren en over te gaan op alternatieve testmethoden.
Sindsdien hebben vele spelers op de economische markt het voorbeeld van Yves Rocher gevolgd.
Sinds 1992 heeft de S.P.A. (Franse dierenbescherming) ons bovendien haar ‘Médaille d’Or’ toegekend
als waardering voor onze inspanningen op het gebied van dierenwelzijn.

Wij kunnen u met stelligheid verzekeren dat wij trouw blijven aan onze waarden en beloften:

–        Wij zijn geen voorstanders van dierproeven. Onze eindproducten worden dan ook nooit op dieren
getest en hetzelfde geldt voor de bestanddelen die in onze producten verwerkt worden.
–        Wij investeren in programma’s die zich richten op onderzoek naar de ontwikkeling van alternatieve
testmethoden ter vervanging van dierproeven. Daarmee trachten we het gebruik ervan te stimuleren en
uit te breiden. Zo houden wij ons onder meer bezig met het uitwerken van in vitro allergie-evaluatiemodellen
voor natuurlijke ingrediënten.
–        Ons interne handvest, waarin alle richtlijnen voor de bestanddelen van onze producten zijn opgenomen,
is zeer strikt: wij weigeren pertinent gebruik te maken van dierlijke grondstoffen (met uitzondering van honing
en bijenwas). Wij maken bijvoorbeeld ook geen gebruik van karmijnzuur: een dierlijke rode kleurstof die in de
cosmetische industrie nog altijd veelvuldig gebruikt wordt voor oogschaduw. Karmijnzuur is een stof die door
de Cochenilleluis wordt aangemaakt als beschermingsmechanisme tegen roofdieren en waaruit de ‘karmijnrode’
pigmentstof gewonnen wordt.

Als Grondlegger van de Plantaardige Cosmetica trekt Yves Rocher al vijftig jaar ten strijde voor de natuur en
voor duurzame ontwikkeling.

Worden de grondstoffen bij Yves Rocher op dieren getest?

–        Wij ontwikkelen geen plantenextracten voor onze producten indien de veiligheid ervan alleen kan worden
aangetoond door middel van dierproeven. Vorig jaar, bijvoorbeeld, hebben we afgezien van de verdere ontwikkeling
van een exclusieve plantaardige werkstof die op Madagaskar voorkomt. In onze laboratoria hadden we al een aantal
jaren onderzoek verricht ten behoeve van de ontwikkeling van die werkstof. Maar omdat het voor de verdere ontwikkeling
noodzakelijk zou zijn om dierproeven te doen, zijn we ermee gestopt. Yves Rocher heeft er dus voor gekozen om al die
jaren van intensief onderzoek overboord te zetten en trouw te blijven aan haar principes.
–     Wij nemen geen grondstoffen van leveranciers af als die grondstoffen uitsluitend voor cosmetische doeleinden op dieren
getest zijn.

Indien de vraag specifiek betrekking heeft op grondstoffen die door de farmaceutische industrie gebruikt worden
en uitsluitend als de vraag met de volgende strekking geformuleerd wordt: “Maakt u gebruik van grondstoffen die
ook in de farmaceutischeindustrie gebruikt worden? En zo ja, betekent dat dat u die grondstoffen ook op dieren test?”

In het uitzonderlijke geval dat een bepaalde grondstof ook toegepast wordt in andere takken van industrie (bijvoorbeeld de
gezondheidsindustrie), kan het voorkomen dat de grondstof in die andere takken van industrie daarvoor al op dieren getest is om
de veiligheid ervan voor de volksgezondheid te kunnen garanderen. Dergelijke gevallen moeten ook uitzonderlijk blijven. Zoals
gezegd weigert Yves Rocher pertinent om zulke tests voor cosmetische doeleinden uit te voeren.

Uw producten worden ook in China verkocht; worden ze daar wel op dieren getest?

Yves Rocher verkoopt een aantal van haar producten ook in China. Wij garanderen dat wij onze eindproducten niet op dieren
testen of laten testen. Daarentegen kunnen de Chinese autoriteiten eenzijdig besluiten om cosmetische producten zelf op
dieren te testen alvorens ze op de Chinese markt verkocht worden. De Chinese autoriteiten laten die tests uitvoeren in
daartoe speciaal erkende analysecentra. Deze centra maken helaas geen gebruik van alternatieve testmethoden en dat
betreuren wij ten zeerste, aangezien wij ons al sinds jaar en dag hard maken voor de strijd tegen dierenleed.

Wij hebben ervoor gekozen onze ogen niet te sluiten voor deze problematiek en juist in gesprek te blijven met de hoogste
betrokken autoriteiten in China om bij hen bewustwording te creëren ten aanzien van dierenleed en om hen ervan te overtuigen
dat de alternatieve testmethoden die vandaag de dag beschikbaar zijn, wel degelijk betrouwbaar zijn. Wij zijn er namelijk van
overtuigd dat een verandering in mentaliteit eerder tot stand komt wanneer je met elkaar in gesprek blijft gaan dan wanneer
de dialoog uit de weg gegaan wordt. Het is echter een strijd die iedere dag opnieuw gevoerd wordt en die, tot onze spijt,
voorlopig nog niet voorbij is in dit land dat traditie hoog in het vaandel heeft staan.

Waarom staat Yves Rocher niet meer op de lijsten van One Voice?

Omdat we trouw blijven aan onze principes, werd Yves Rocher in december 2009 bekroond met de toekenning van het ‘
dierproefvrij’- keurmerk van de Franse dierenrechtenorganisatie One Voice.

Omdat het keurmerk One Voice een particulier initiatief is, wordt het beheerd door een autonome organisatie die dezelfde
naam draagt. In maart 2011 besloot One Voice haar certificeringscriteria te wijzigen en het keurmerk uitsluitend nog toe te
kennen aan producten die ook het keurmerk ‘biologisch’ dragen. De contacten tussen Yves Rocher en One Voice zijn echter
niet verbroken. En het nieuwe beleid van One Voice verandert niets aan onze waarden en principes die wij voor al onze
producten zullen blijven hanteren, ongeacht of ze al dan niet het keurmerk ‘biologisch’ dragen. Het uitbannen van dierenleed
is en blijft een van de prioriteiten van het merk Yves Rocher.

Waarom staat Yves Rocher niet meer op de ‘Cruelty Free’-lijsten van de BUAV?

Yves Rocher spant zich al sinds jaar en dag in om dierenleed op alle fronten te bestrijden. Dankzij die inzet kreeg Yves Rocher
in maart 2011 erkenning van de Britse organisatie ‘British Union for the Abolition of Vivisection’ (BUAV). In december 2011
heeft de BUAV haar certificeringscriteria echter gewijzigd en sindsdien wordt hun keurmerk niet meer toegekend aan
cosmeticaondernemingen die hun

De beweegreden voor die beslissing is dat de Chinese autoriteiten in bepaalde gevallen naar eigen goeddunken mogen besluiten
producten te testen, voordat ze op Chinees grondgebied verkocht worden. Yves Rocher betreurt deze situatie ten zeerste,
want wij zetten ons juist al jarenlang met hart en ziel in voor de strijd tegen dierenleed. Ondanks dit besluit blijven wij de
activiteiten van de BUAV vol overgave steun en. In plaats van onze ogen te sluiten voor de problematiek van dierproeven in
China, hebben wij ervoor gekozen om ons niet terug te trekken uit China, maar juist in gesprek te blijven met de hoogste
betrokken autoriteiten in China om bij hen bewustwording te creëren ten aanzien van dierenleed en om hen ervan te overtuigen
dat de alternatieve testmethoden die vandaag de dag beschikbaar zijn, wel degelijk betrouwbaar zijn. Wij zijn er namelijk van overtuigd
dat een verandering in mentaliteit eerder tot stand komt wanneer je met elkaar in gesprek blijft gaan dan wanneer de dialoog uit de
weg gegaan wordt. Het is echter een strijd die iedere dag opnieuw gevoerd wordt en die, tot onze spijt, voorlopig nog niet voorbij is
in dit land dat traditie hoog in het vaandel heeft staan. Vastberadener dan ooit gaat Yves Rocher door met haar strijd tegen dierenleed.
Die strijd is en blijft een van de hoogste prioriteiten van het merk Yves Rocher.

Waarom staat het logo van het springende konijn niet meer op de website van Yves Rocher?

Yves Rocher spant zich al sinds jaar en dag in om dierenleed op alle fronten te bestrijden. Dankzij die inzet kreeg Yves Rocher in maart
2011 erkenning van de Britse organisatie ‘British Union for the Abolition of Vivisection’ (BUAV). De BUAV is de vertegenwoordiger van
de Europese organisatie ECEAE (European Coalition to End Animal Experiments) die het beheer voert over het logo van het springende
konijn (Leaping Bunny). In december 2011 heeft de BUAV haar certificeringscriteria echter gewijzigd en sindsdien wordt hun keurmerk
niet meer toegekend aan cosmeticaondernemingen die hun producten naar China exporteren. De beweegreden voor die beslissing is
dat de Chinese autoriteiten in bepaalde gevallen naar eigen goeddunken mogen besluiten producten te testen, voordat ze op Chinees
grondgebied verkocht worden. Yves Rocher betreurt deze situatie ten zeerste, want wij zetten ons juist al jarenlang met hart en ziel in
voor de strijd tegen dierenleed. Ondanks dit besluit blijven wij de activiteiten van de BUAV vol overgave steunen. In plaats van onze ogen
te sluiten voor de problematiek van dierproeven in China, hebben wij ervoor gekozen om ons niet terug te trekken uit China, maar juist
in gesprek te blijven met de hoogste betrokken autoriteiten in China om bij hen bewustwording te creëren ten aanzien van dierenleed
en om hen ervan te overtuigen dat de alternatieve testmethoden die vandaag de dag beschikbaar zijn, wel degelijk betrouwbaar zijn.
Wij zijn er namelijk van overtuigd dat een verandering in mentaliteit eerder tot stand komt wanneer je met elkaar in gesprek blijft gaan
dan wanneer de dialoog uit de weg gegaan wordt. Het is echter een strijd die iedere dag opnieuw gevoerd wordt en die, tot onze spijt,
voorlopig nog niet voorbij is in dit land dat traditie hoog in het vaandel heeft staan. Ondanks de wijziging in de certificeringscriteria van de
BUAV, kunnen wij u verzekeren dat er niets zal veranderen aan onze inspanningen om dierenleed uit te bannen, want dat zal altijd een
van de belangrijkste speerpunten van Yves Rocher blijven.

Sanofi heeft een deel van het maatschappelijk kapitaal van Yves Rocher in handen. Hoe kan Yves Rocher dan garanderen
dat er geen dierproeven worden uitgevoerd?

De financiële deelneming van Sanofi in ons bedrijf dateert al van 1973 en is in de loop der tijd gereduceerd tot een derde van het
oorspronkelijke percentage ten gunste van de familie Rocher. Die doet er alles aan om een zo groot mogelijk meerderheidsaandeel
van het producten naar China exporteren maatschappelijk kapitaal van het concern te verwerven om zo haar onafhankelijke positie
te versterken. En zodra de gelegenheid zich voordoet, zal de familie ook het restant terugkopen. Momenteel is slechts nog ongeveer
20% van ons maatschappelijk kapitaal indirect in handen van Sanofi. Sanofi heeft echter in geen enkel beslissingsorgaan van Yves Rocher
zeggenschap en feitelijk bestaat er geen enkele relatie (onderzoek, commercieel) tussen ons.  Wij zijn dus zowel op financieel als op
operationeel gebied volledig onafhankelijk van Sanofi.

Behalve ten aanzien van haar eigen producten, besteedt Yves Rocher ook bijzondere aandacht aan het dierenrijk bij al haar andere
bedrijfsactiviteiten, van de keuze van de grondstoffen tot en met de vervaardiging van de eindproducten. Yves Rocher was bijvoorbeeld
het allereerste cosmeticaconcern dat voor zijn productlocaties (in La Gacilly, Bretagne) een drievoudige certificering ontving voor Kwaliteit,
Veiligheid en Milieu (ISO 9001, SAS 18001, ISO 14001). Bovendien is een aantal andere bedrijfsterreinen van Yves Rocher door de Franse
vogelbeschermingsorganisatie ‘Ligue Protectrice des Oiseaux’ (LPO) aangemerkt als ‘vogeltuin’.

Het onderzoek naar de bescherming van het dierenrijk wordt tevens ondersteund door de Fondation Yves Rocher.

Niet alleen reikt de Fondation Yves Rocher jaarlijks de Milieuprijs Terre de Femmes uit aan vrouwen die zich inzetten voor het milieu
(de Fondation Yves Rocher heeft de prijs onder meer toegekend aan een jonge vrouw die zich inspant voor onderzoek naar en de
bescherming van mensapen in Oeganda), ook draagt ze actief bij aan de campagne ‘Plant for the Planet’ door 50 miljoen bomen te
planten voor het einde van 2014 (het doel van ons programma in Mexico bijvoorbeeld, is de bescherming van de monarchvlinder).

Als Grondlegger van de Plantaardige Cosmetica trekt Yves Rocher al meer dan vijftig jaar ten strijde voor de natuur en voor duurzame
ontwikkeling. Wij gaan ervan uit dat deze informatie antwoord geeft op uw vragen. Ook voor andere vragen staan wij uiteraard graag
voor u klaar.

Zelf moet ik deze tekst nog even op mij laten inwerken.. Het is me niet nogal een lap tekst! Maar ik wilde het direct met jullie delen
en niet wachten tot ik zelf een mening heb gevormd op basis van deze informatie. Dit is het officiële antwoord dat ik kreeg van de
Nederlandse PR afdeling van Yves Rocher. Ik heb de reactie niet ingekort, maar één op één overgekomen al komen bepaalde zinnen
wel steeds terug. Ik heb er voor gekozen om de reactie zo te laten zoals die aan mij is gegeven.

Voor degenen die wel direct een mening hebben, voel je vrij deze te delen!

Premium Nieuwsbrief

Mis nooit een blogpost, nieuwtje of winactie en meld je aan voor mijn nieuwsbrief!

Lees mijn privacybeleid voor meer informatie.

Volg:

9 Reacties

 1. april 24, 2012 / 18:08

  Deze text heb ik ook ontvangen een tijdje terug, ik vroeg ze namelijk waarom ze hun bunny icon nog gebruiken terwijl ze in China hun producten laten testen voor de Chinese markt. Ik vind het ook maar een vaag en lang verhaal, zo proberen ze het goed te praten, maar feit is dat ze in China zijn gaan verkopen wetend dat cosmetica daar getest wordt. Jammer dat ze het niet eens duidelijk aangeven, maar eigenlijk het dus door derden laten doen terwijl hun eigen waarden zogenaamd zo hoog zijn.. als ze echt niet wilden testen, zouden ze niet in China producten verkopen… 😉

 2. april 24, 2012 / 19:44

  Ik vind het raar dat ze niet echt op je vraag beantwoorden. Zoals Sophie al zegt, ze praten er om heen. Proberen het goed te praten en ontkennen eigenlijk het feit dat ze het waarschijnlijk wel gewoon op dieren testen. Toevallig downloadde ik net een app, time2makeup zag het bij Peggy op haar blog en scande even snel een MAC product, want er ging ook al iets over MAC rond dat zij ook weer op dieren zouden gaan testen. Jap, ook hun staan niet meer op de lijst. Zo raar, ik snap niet waarom we nog op dieren testen, er zijn genoeg mensen! Wat goed dat je een e-mail hebt gestuurd, amazing job Deb. 😀

 3. april 24, 2012 / 20:11

  Wat lange tekst 😮 zeg..poeh…! Sorry no time om alles te lezen 😀

 4. april 24, 2012 / 21:09

  Ik geloof dat ik de tekst wel redelijk begrijp, maar vind het wel heel politiek correcte antwoorden…

 5. april 24, 2012 / 21:42

  Wat een reactie he… heel standaard.. en zakelijk en … vaag… zoiets? 😉

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Mijn foto\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s en teksten zijn auteursrechtelijk beschermd. Wil je ze toch gebruiken, neem contact op via mijn contactformulier en vraag naar de mogelijkheden.